Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $output in /home/giaresit/domains/hoakho.xyz/public_html/wp-content/plugins/wp-automatic/wp-automatic.php on line 720
Adhatoda Vasica - Hoa khô

Adhatoda Vasica

tên thực vật: Adhatoda vasica, Adhatoda zeylanica, Justicia adhatoda Các tên phổ biến khác của Adhatoda: Adathodai, Adusoge, Vasaka, Adalodakam, Malabar Nut, Arusa Adulsa, Bakash, Addasaramu. Môi trường sống: Ấn Độ. Sự miêu tả: Được gọi là Simha Mukhi trong tiếng Phạn vì hình dạng hoa giống đầu sư tử, Adhatoda vasica được phát hiện […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.