Bổ sung cho sức khỏe, thể lực và tuổi thọ bao gồm một loạt các loại trà Trung Quốc

Nguồn gốc của trà là Trung Quốc. Các triều đại Trác (1034-246 TCN) Tần (361-296 TCN) và Hán (206 TCN-226 SCN) đều là hiện thân của việc uống nhiều trà. Việc sử dụng trà cho các mục đích y học dinh dưỡng, sức khỏe, thể lực và tuổi thọ được xác định thông qua ‘Wuxing’ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.