Cách sử dụng Vellum cho ý tưởng thiệp của bạn

Một trong những loại giấy thủ công yêu thích của tôi để sử dụng cho các ý tưởng làm thiệp của mình là giấy da bò, có rất nhiều thứ bạn có thể làm với nó để tạo ra các hiệu ứng và thiết kế tuyệt đẹp. Ban đầu, vellum là một loại giấy mờ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.