Catnip Leaf – Cho mèo ăn "sơ trung," giúp người bệnh

Catnip, chính thức Nepeta cataria, là một thành viên của gia đình bạc hà. Nó phát triển cao khoảng 2 ‘. Lá rủ xuống ở mặt trên và mặt dưới, to hơn lá bạc hà một chút. Catnip được thu hoạch khi sản lượng tinh dầu này đạt đến đỉnh cao, lá và hoa thơm […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.