Đám cưới truyền thống Nhật Bản

Nhật Bản, giống như đám cưới truyền thống của Trung Quốc, cũng trải qua quá trình ‘lễ đính hôn’. Lễ đính hôn này được gọi là ‘Yuino’, với sự trao đổi quà tặng mang tính biểu tượng giữa gia đình chú rể và cô dâu. Có chín món quà bao gồm Mokuroku, Kinpou, Naganoshi, Tomo-shiraga, […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.