Điều gì là an toàn để sử dụng cho lớp phủ hoặc phân hữu cơ trong vườn rau?

Là một người đam mê làm vườn, bạn nên biết tầm quan trọng của lớp phủ. Lớp phủ được trải trên mặt đất gần cây hoặc rau để tránh đất bị khô, xói mòn và cỏ dại phát triển. Lớp phủ có thể được làm từ nhiều loại vật liệu như dăm gỗ, mùn cưa, […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.