Đồ sơn mài Bagan Legend

Bagan ở miền trung Miến Điện không chỉ nổi tiếng với hơn 2.000 ngôi đền, chùa cổ kính mà còn bởi những món đồ sơn mài huyền thoại, đây là một trong những nguồn thu nhập chính của Bagan. Đối với sơn mài đẹp phi thường có chất lượng tốt nhất cả cũ và mới, […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.