Ngôn ngữ và ý nghĩa của các loài hoa

Hoa ngọt ngào một mình có thể nói lên những gì đam mê sợ tiết lộ thơ Thomas Hood, ngôn ngữ của hoa Hoa và lẵng hoa đều có ý nghĩa riêng. Hầu hết chúng ta đều biết rằng một tá hoa hồng đỏ có nghĩa là “Hãy là của tôi”. Nhưng bạn có biết, […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.