Phong thủy và lý thuyết thực vật

Bất kỳ loại cây nào cũng được coi là yếu tố Mộc trong Phong Thủy theo thuyết ngũ hành của nó. Phong Thủy khuyên bạn nên sử dụng thực vật sống để điều chỉnh bất kỳ sự mất cân bằng nào trong nhà liên quan đến yếu tố gỗ. Người ta nói rằng một loại […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.