Deprecated: Required parameter $post_type follows optional parameter $output in /home/giaresit/domains/hoakho.xyz/public_html/wp-content/plugins/wp-automatic/wp-automatic.php on line 720
Quả mọng kỳ diệu - Hoa khô

Quả mọng kỳ diệu

Quả mọng thần kỳ mọc thành cây nhỏ hoặc cây bụi ở vùng nhiệt đới. Tên khoa học là Synsepalum dulcificum Danielli hoặc Sideroxylon dulcificum Danielli (sau này có nghĩa là tinh thần: Gỗ ngọt, “Danielli” là tên gọi của các nhà nghiên cứu, là loài thực vật đầu tiên được mô tả về mặt […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.