Quốc hoa của Nga – Hoa cúc

Ngoài việc thể hiện tình cảm và cảm xúc, hoa đã tiến thêm một bước để hoạt động như một quốc huy cho một quốc gia cụ thể. Các loài hoa biểu trưng cho các quốc gia cụ thể như quốc hoa của Mỹ, Anh và Maldives là hoa hồng, còn Hoa sen là loài […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.