Singapore mừng Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là lễ hội quan trọng nhất đối với người gốc Hoa ở Singapore. Không giống như bất kỳ lễ hội nào khác, mọi người sẽ không ngần ngại chi cả tháng lương để chuẩn bị cho ngày vô cùng quan trọng này. Việc chuẩn bị cho năm mới có thể bắt đầu […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.