Sử dụng các loại thảo mộc trong văn bản tưởng tượng

Vào thời trung cổ, dù ở Châu Âu, Trung Quốc hay những nơi khác, loại thuốc phổ biến nhất đều ở dạng thảo mộc. Ngay cả khi những gì được cho là có tác dụng thì không phải lúc nào cũng phù hợp với nghiên cứu hiện đại. Một nhà thảo dược học là một […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.