Truyền thống và màu sắc của Holi

Truyền thống Holi khác nhau giữa các thành phố ở đất nước có nhiều nền văn hóa này. Không nơi nào có truyền thống về Holi được duy trì như ở Mathura, Vrindavan, Nandgaon và Barsana. Đây là những nơi mà truyền thống Holi đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.