Unique Rangoli Art – Giải phóng tài năng sáng tạo của bạn

Rangoli theo truyền thống được làm bằng bột gạo thô và các màu truyền thống như nghệ và kumkum. Các bản vẽ được thực hiện bằng cách nối các dấu chấm và đường kẻ, đồng thời tạo ra các hình dạng hình học khác nhau từ chúng. Tuy nhiên, ngày nay đã có sự thay […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.